Okres próbny dla kierowców został odroczony o cały rok ze względu na nową wersję CEPIKu, która nie jest gotowa. Obecnie nowe przepisy zatem nie obowiązują. Zostaną wprowadzone najwcześniej w 2017 roku. Także drodzy przyszli kierowcy, jeszcze okrągły rok możecie uzyskiwać uprawnienia na starych zasadach.